Piotr Jasnowski
  Piotr Jasnowski

  Z rynkiem nieruchomości komercyjnych związany jestem od 2013 roku, natomiast zawodowo wyceną nieruchomości zajmuje się od 2016 roku. Posiadam uprawnienia do szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz uprawnienia do sporządzania wycen nieruchomości do celów kredytowych, potwierdzone wpisem na listę Związku Banków Polskich. W roku 2018 zdobyłem uprawnienia do szacowania środków i megaukładów technicznych (potocznie zwanych wyceną maszyn i urządzeń) nadanych przez BOMIS®. Zdobyte doświadczenie i umiejętności to klucz do osiągnięcia skutecznej realizacji celów. Osobisty determinizm, dobra organizacja pracy oraz zorientowanie na ciągłe doskonalenie poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach zapewnia realizację zleceń na najwyższym poziomie oraz zadowolenie klientów.

   Sebastian Mróz
   Sebastian Mróz

   Z rynkiem nieruchomości związany jestem od 2008 roku. Posiadam licencję zawodową zarządcy nieruchomości oraz licencję rzeczoznawcy majątkowego. Posiadam także świadectwo PFSRM w zakresie wyceny nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego. Należę do Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, zrzeszonego w PFSRM.Zajmuję się szacowaniem wartości wszelkiego rodzaju nieruchomości i praw majątkowych, dla różnych potrzeb i celów. W zakresie nieruchomości komercyjnych, handlowo-usługowych, przemysłowych, ośrodków wypoczynkowych, inwestycji deweloperskich, działam na terenie całego kraju.